NSDLĐ không trả lương đúng hạn cho NLĐ thì giải quyết như thế nào ?

Câu hỏi

NSDLĐ không trả lương đúng hạn cho NLĐ thì giải quyết như thế nào ?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động có quyền:

“Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

1. Người lao động có các quyền sau đây:

b) Hưởng lương phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hưởng lương và được hưởng phúc lợi tập thể;…”

Do vậy, bạn có quyền được hưởng lương đã như thỏa thuận kí hợp đồng với công ty, công ty có nghĩa vụ phải trả lương cho bạn đầy đủ và đúng hạn. Nếu công ty không chịu trả lương thì công ty sẽ vi phạm quy định của Bộ luật Lao động.

Theo đó, việc người sử dụng lao động không trả lương cho bạn theo đúng hợp đồng lao đồng là trái với quy định của pháp luật. Công ty sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định tại Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau:

“Điều 16. Vi phạm quy định về tiền lương

  Có được hưởng trợ cấp thôi việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc không ?

2. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề theo quy định của pháp luật; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

5. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;”

  Không ký hợp đồng lao động có được thưởng Tết không ?

Ngoài ra, hành vi không trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn là một trong những căn cứ để người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước theo quy định tại Điều 35 Bộ luật lao động 2019.