Mang ngoại tệ vượt quá quy định bị xử phạt như thế nào ?

Câu hỏi

Mang ngoại tệ vượt quá quy định vào Việt Nam thì bị xử phạt như thế nào ?

Trả lời

Căn cứ theo Điều 2, Thông tư số 15/2011/TT-NHNN quy định việc mang ngoài tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh bạn cần phải khai báo nếu:

“Điều 2. Mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh

1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt trên mức quy định dưới đây phải khai báo Hải quan cửa khẩu:

a) 5.000 USD (Năm nghìn Đôla Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương;

b) 15.000.000 VNĐ (Mười lăm triệu đồng Việt Nam).”

Như vậy, khi về Việt Nam bạn chỉ được phép mang số lượng tiền mặt (tiền VNĐ, tiền USD hoặc ngoại tệ khác) theo như quy định nêu trên. Trường hợp mang tiền mặt trên mức quy định thì phải khai báo hải quan tại cửa khẩu và xuất trình các giấy tờ cần thiết (không áp dụng với những cá nhân mang theo các loại công cụ thanh toán và các loại giấy tờ có giá khác bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam như: thẻ tín dụng, thẻ thanh toán, sổ tiết kiệm, các loại chứng khoán).

Người bạn mang về nước khoảng 100.000 USD nên buộc phải thực hiện thủ tục khai báo. Trường hợp bạn ấy không khai báo thì có thể sẽ bị xử lý hành chính như sau:

Điều 10 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định như sau:

“Điều 10. Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, công cụ chuyển nhượng, vàng, kim loại quý khác, đá quý

1. Người xuất cảnh bằng hộ chiếu hoặc bằng các loại giấy tờ khác có giá trị thay cho hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp, giấy thông hành hoặc chứng minh thư biên giới không khai hoặc khai sai số ngoại tệ tiền mặt thuộc loại tiền được phép mang theo, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng mang theo vượt mức quy định khi xuất cảnh thì bị xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 5.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng Việt Nam;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 30.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng Việt Nam;

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng Việt Nam;

d) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp mang vượt mức quy định mà tang vật vi phạm có trị giá tương đương từ 100.000.000 đồng Việt Nam trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.”

Tang vật vi phạm sẽ được trả lại cho người vi phạm khi quyết định xử phạt đã được thực hiện.

Đối với trường hợp của người bạn cần xem xét việc vận chuyển tiền trên có dấu hiệu của hành vi phạm tội hay không. Trường hợp không có dấu hiệu của hành vi phạm tội thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ nộp phạt thì số tiền mà cơ quan hải quan đã giữ sẽ được trả lại cho người bạn.