Điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là gì ?

Câu hỏi

Trường hợp nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Trả lời

Thứ nhất, về điều kiện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và hướng dẫn bởi Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ như sau:

“Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

Căn cứ theo quy định trên trường hợp là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận thì sẽ được miễn gọi nhập ngũ. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định thì thân nhân được xác định bao gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp.

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn có chung sổ hộ khẩu riêng với Bà bạn và Bà bạn đã 70 tuổi, nhưng Bà bạn không được xác định là thân nhân trong trường hợp này nên bạn không thuộc trường hợp được được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định.

Do đó, nếu bạn không thuộc các trường hợp khác theo quy định về các trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì bạn vẫn phải thực hiện lệnh gọi nhập ngũ theo quy đinh.

Thứ hai, trường hợp không thực hiện lệnh gọi nhập ngũ

Trường hợp bạn không thực hiện nhập ngũ theo lệnh gọi nhập ngũ bạn sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 120/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu:

“Điều 7. Vi phạm quy định về nhập ngũ

1. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.”