Điều kiện để khởi kiện vụ án dân sự là gì ?

Câu hỏi

Điều kiện nào để khởi kiện vụ án dân sự, khi nào thì được khởi kiện ?

Trả lời

Thứ nhất, về điều kiện khởi kiện dân sự

Theo quy định tại Điều 186 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 quy định về quyền khởi kiện vụ án dân sự như sau:

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Ngoài ra, về thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo lãnh thổ được quy định như sau:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;”

Như vậy, đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu bạn giao tiền cho người bạn để nhờ đi chuộc xe về, nhưng sau đó người bạn không lấy xe về và cũng không trả tiền thì theo quy định trên khi phát hiện lợi ích của mình bị xâm phạm bạn có quyền làm đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp Huyện nơi người bạn cư trú, làm việc để được giải quyết.

Thứ hai, về hành vi không trả tiền và trốn tránh, cắt mọi liên lạc

Theo quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Cụ thể:

“Điều 175. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 4.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 4.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm hoặc tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc đến thời hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.

…”