Có được hưởng trợ cấp thôi việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc không ?

Câu hỏi

Tôi đang làm việc tại một công ty nội thất chuyên cung cấp các loại sàn gỗ công nghiệp của nước ngoài như sàn gỗ công nghiệp Thái Lan, Đức, Thụy Sĩ,…Hiện tại tôi muốn xin nghỉ việc về quê, vậy tôi có được hưởng trợ cấp thôi việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc không ?

Trả lời

Thứ nhất, về điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc

Theo quy định tại Điều 46 Bộ luật Lao động 2019 về trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, trừ trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật này.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng tháng lương 13 không ?

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi người lao động thôi việc.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Ngoài ra, theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 145/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Điều 8. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật Lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ đủ 12 tháng trở lên khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 và 10 Điều 34 của Bộ luật Lao động, trừ các trường hợp sau:

a) Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội;

b) Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên quy định tại điểm e khoản 1 Điều 36 của Bộ luật Lao động. Trường hợp được coi là có lý do chính đáng theo quy định tại khoản 4 Điều 125 của Bộ luật Lao động.

  Điều kiện về hưu trước tuổi theo chính sách tinh giảm biên chế

Thứ hai, về việc có cần làm biên bản chấm dứt hợp đồng, hoặc thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng đối với người lao động trong trường hợp này không?

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động 2019

Điều 27. Kết thúc thời gian thử việc

1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

2.Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường. Vậy nên bên kỹ sư môi trường mà đơn vị của bạn ký kết hợp đồng thử việc có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc và bên đơn vị của bạn cũng không cần biên bản chấm dứt hợp đồng lao động hay thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với người lao động.

  Nghỉ việc do cách ly dịch Covid, NLĐ có được hưởng lương không ?